máj 30, 2017

Tlmočenie

Tlmočenie je ústna forma prevedenia textu alebo ústneho prejavu z jedného jazyka do druhého.

Poznáme 2 druhy tlmočenia:

  • Simultánne tlmočenie

Ide o tlmočenie, kedy tlmočník tlmočí prejav rečníka v reálnom čase s pár sekundovým oneskorením. Toto tlmočenie sa používa na rôznych konferenciách, seminároch, diskusiách, prednáškach atď.

Na simultánne tlmočenie je nutná tlmočnícka technika, t.j. tlmočnícka kabína so staničkou a slúchadlami, kedy tlmočník sedí v kabíne, cez slúchadlá počúva rečníka a hovorí do mikrofónu, ktorý ma pred sebou na stole ako súčasť staničky. Ostatní účastníci majú k dispozícii staničky aj so slúchadlami, kde si môžu prepínať kanály podľa jazyka.

Existuje aj netechnická forma simultánneho tlmočenia, tzv. šušotáž (chuchotage), kedy tlmočník sedí hneď vedľa účastníka a do ucha mu tlmočí rečníkov prejav. Táto forma sa využíva pri pracovných obedoch štátnického charakteru, prípadne pri pracovných poradách, kde je viac účastníkov a kde nie je možné zabezpečiť tlmočnícku techniku.

  • Konzekutívne tlmočenie

Ide o tlmočenie, kedy tlmočník tlmočí prejav rečníka po častiach alebo po skončení prejavu, pričom si pomáha tlmočníckym zápisom. Takéto tlmočenie sa využíva pri tlmočení vo výrobe, sprevádzaní skupiny, prednáške, rokovaní, tlačovej konferencii, audity, exkurzii, spoločenských udalostiach ako sú recepcia, vernisáž, ochutnávka vín, atď.

Pri konzekutívnom tlmočení treba rátať s predĺženým časom.

Mernou jednotkou tlmočenia, simultánneho aj konzekutívneho, je odtlmočená hodina.

Keďže podujatia trvajú viac ako hodinu, zvyčajne sa účtuje sadzba za pol deň (do 4 hodín) alebo za celý deň (do 8 hodín).

Som Vám k dispozícii aj na viacdňové tlmočenie v zahraničí. V súčasnosti tlmočím len v anglickom jazyku.